วันนี้ จันทร์ / 2 พฤศจิกายน 2020

การดื่มเหล้านอกจากจะเมาค้างแล้ว จะส่งผลต่อสุขภาพของตัวคุณ

การสังสรรค์กับเพื่อนสำหรับนักดื่มนั้นคงเป็นเรื่องควบคู่กันไปกับอาการเมาค้างถ้าหากเราดื่มมากเกินไป ซึ่งจะเป็นโทษอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของคุณ  สำหรับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะมีผลต่อสมองของคุณและยังส่งผลให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายและเนื้อเยื่ออื่น ๆได้รับผลกระทบไปด้วย

alcohol-fansiam

แอลกอฮอล์เป็นส่วนหนึ่ง ที่ช่วยให้เราเข้าสู่สังคมเพื่อน แต่การดื่มมากเกินไปในโอกาสต่างๆก็จะมีผลกระทบร้ายแรงต่อสุขภาพของเรา และรวมไปถึงอาจจะเกิด​​เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ถ้าหากเราขับขี่รถ ปัจจุบันปัญหาที่ร้ายแรงที่เกิดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะเข้าไปทำลายอวัยวะต่างๆของร่างกายเรา และจำทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายนำไปสู่​​การเกิดโรคมะเร็งได้อีกด้วย เช่นการสูบบุหรี่ ควบเครื่องดื่มคู่ไปกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เรามาดูผลกระทบต่อการดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์กันครับ

1.ผลต่อสมอง

โครงสร้างของสมองที่มีความซับซ้อน จะมีระบบเส้นประสาทมากมายรวมไปถึงการควบคุมและการสั่งการของร่างกายเราด้วย ซึ่งระบบสมองจะถูกสั่งงานจาก เซลล์ประสาทเล็ก ๆ หรือที่เรียกว่า เซลล์ประสาทในสมอง จะแปลข้อมูลเป็นสัญญาณไฟฟ้าและเคมีสมองสามารถไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะเข้าไปลดการตอบสนองของร่างกายของคุณและความรู้สึกของคุณรวมไปถึงอารมณ์ และถ้าหากดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ติดต่อกันเป็นเวลานาน อาจจะส่งผลให้เกิดอาการสมองเสื่อมได้

2.ผลต่อการเต้นของหัวใจ

การดื่มเหล้าในระยะยาวจะมีผลต่อหัวใจ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะเข้าไปกระตุ้นหัวใจเพื่อให้มันสูบฉีดอย่างต่อเนื่องและจะไปรบกวนระบบการกระตุ้นหัวใจจะส่งผลให้หัวใจของเรานั้นเต้นเร็วอาจจะทำให้เราหมดสติได้

3.ผลต่อการทำงานของอวัยวะต่างๆ

สำหรับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เมื่อถึงจุดสูงสุดหรืออาการเมามากจนควบคุมร่างกายของเราไม่ได้หรือจะรู้สึกว่าการขยับแขนขาจะช้าลงในส่วนนี้ ถ้าหากเราไม่สามารถขยับมือแขนหรือขาไมได้ก็อาจจะทำให้เลือดไปเลี้ยงไม่ได้อาจจะทำให้กล้ามเนื้อตายได้ด้วยเช่นกันครับ เพราเวลาเมามากๆเรามักจะทำอะไรไปโดยที่เราไม่รู้สึกตัว อย่างเช่นนอนในท่าที่แปลกๆหรือเป็นอันตรายดังนั้นเราไม่ควรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากจนเกินไปหรือไม่ดื่มเลยยิ่งดีครับ

เป็นไงบ้างครับโทษเกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่มากเกินไปซึ่งหาข้อดีไม่ได้เลยใช่ไหมครับดังนั้นเราควรหันมาออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของเรากันดีกว่าอย่างน้อยๆ ก็ถือว่าเป็นการพักร่างกายสำหรับคนที่หลีกเลี่ยงไมได้หรือดื่มให้น้อยลงจะดีที่สุดครับ

อัพเดทเมื่อ 22 มีนาคม 2016 เข้าดู 11 ครั้ง
ความรู้สุขภาพ ล่าสุด