นายกสั่ง..!! เลื่อนจับปรับ “นั่งแคป ท้ายกระบะ” ไปหลังสงกรานต์ เพราะประชาชนเตรียมตัวไม่ทัน

เปิดอ่าน 4,124 ครั้ง

Advertisement

หลังจากประชาชนส่วนใหญ่ต่างพากันไม่พอใจในกฎหมายใหม่และทำให้ประชาชนเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก ห้ามนั่งกระบะและนั่งในแคป

ล่าสุดสำนักงานตำรวจแห่งชาติและอธิบดีกรมข่นส่งทางบกได้เปิดแถลงข่าว เกี่ยวกับกรณีมาตรการห้ามนั่งแคปและท้ายกระบะ ตาม ม.44 โดยได้ระบุไว้ว่า

ทาง ส.ต.ช. ได้หารือกับทางกรมการข่นส่งทางบกเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวแล้วเห็นว่าเพื่อไม่ให้ประชาชนเดือดร้อน เพราะยังเตรียมตัวไม่ทัน จึงเห็นร่วมกันว่าควรขยายเวลาในการประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับประชาชนเพิ่มขึ้นจากเดิม 15 วันขยายเวลาออกไปเป็นช่วงหลังสงกรานต์

เนื่องจากเรื่องนี้ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ทราบถึงปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชน จึงมีคำสั่งให้เลื่อนมาตรการดังกล่าวออกไปในช่วงหลังสงกรานต์
นอกจากนี้ยังมีการผ่อนผันในการคาดเข็มขัดนิรภัย สำหรับคนที่นั่งแคปหลัง คือให้ตักเตือนไว้ก่อน ส่วนคนที่นั่งเบาะหน้าหากไม่คาดเข็มขัดนิรภัย จะยังคงจับปรับตามเดิม

เรียบเรียงโดย FANSIAM.COM

บทความล่าสุด

Apple Store Google Play
Copy Right 2017 © All Right Reserved. ออกเว็บไซต์โดย ThaiTheme.com