มทร.ล้านนา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 52 อัตรา

เปิดอ่าน 5,086 ครั้ง

Advertisement

รับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 1/2560 เริ่มเปิดรับสมัคร 11 – 25 กันยายน 2560

พนักงานสายวิชาการ
อาจารย์ คุณวุฒิปริญญาเอก จำนวน 32 อัตรา
ค่าตอบแทน 29,400 บาท

พนักงานสายสนับสนุนบริหาร
1. นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 3 อัตรา (เชียงใหม่)
ค่าตอบแทน 19,500 บาท
2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา (เชียงใหม่)
ค่าตอบแทน 19,500 บาท
3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา (ลำปาง)
ค่าตอบแทน 19,500 บาท
4. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (เชียงใหม่)
ค่าตอบแทน 19,500 บาท
5. นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา (เชียงใหม่)
ค่าตอบแทน 19,500 บาท
6. นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา (เชียงราย)
ค่าตอบแทน 19,500 บาท
7. นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา (ตาก)
ค่าตอบแทน 19,500 บาท
8. นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา (ตาก)
ค่าตอบแทน 19,500 บาท
9. นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา (ตาก)
ค่าตอบแทน 19,500 บาท
10.นักบริหารถ่ายทอดองค์ความรู้ จำนวน 1 อัตรา (เชียงใหม่)
ค่าตอบแทน 19,500 บาท
11.นักจัดการงานวิจัย จำนวน 1 อัตรา (เชียงใหม่)
ค่าตอบแทน 19,500 บาท
12.วิศวกร จำนวน 1 อัตรา (เชียงใหม่)
ค่าตอบแทน 19,500 บาท

พนักงานสายสนับสนุนวิชาการ
1. นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา (เชียงใหม่)
ค่าตอบแทน 19,500 บาท

พนักงานราชการ
1.นักตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา (น่าน)
ค่าตอบแทน 18,000 บาท
2.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา (น่าน)
ค่าตอบแทน 18,000 บาท
3.ช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา (พิษณุโลก)
ค่าตอบแทน 13,800 บาท ปวส.
4.นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา (ตาก)
ค่าตอบแทน 18,000 บาท
5.ช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา (ตาก)
ค่าตอบแทน 13,800 บาท ปวส.

เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ http://www.entrance.rmutl.ac.th/Dep บัดนี้-25 ก.ย.60

คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (เอกสารรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร) หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.entrance.rmutl.ac.th/Dep

ที่มาของเนื้อหาและรูปภาพ

บทความล่าสุด

Apple Store Google Play
Copy Right 2017 © All Right Reserved. ออกเว็บไซต์โดย ThaiTheme.com