วันนี้ จันทร์ / 2 พฤศจิกายน 2020

ความสุขเพียงชั่วคราว สร้างกรรมไว้ติดตัวตลอดไป

คนเราเชื่อว่า เกิดมาก็คงอยากมีรักแท้ รักที่ดี มีคนรักที่ดี ไม่ นอก ใ จ กัน ไม่มีเรื่องการนอกใจผิดส ามี ภ ร รชาวบ้าน เรื่องนี้สำคัญมากในการใช้ชีวิตคู่ และคงทราบดีว่า มันเป็นสิ่งไม่ดีและ

ไม่ควรทำอย่างยิ่ง ถือเป็นการผิ ด ศี ลอย่าง ร้ า ยแ รง

และคนในครอบครัวเป็นอย่างมาก ยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆ คล้ายๆ กับในละครที่กำลังเป็นที่นิยม อยู่ในขณะนี้ วันนี้เราเลยขอเสนอผล ก ร ร ม ของผู้ที่ ลั.ก ล อ บ ชาวบ้านมานำเสนอ

เพื่อเป็นการเตือนสติของผู้ที่กำลังจะ ห ลงผิด ห รือผู้ที่ ห ลงผิดไปแล้วให้กลับตัวกลับใจนะคะ ผลของการกระทำที่นอ ก ใจคนที่เรารักจะมีอะไรบ้างนั้นไปชมกันค่ะ

1.) หากมีลูก ลูกจะไม่รักคุณ ถ้าลูกทราบเรื่อง แน่นอนว่าเขาจะรับไม่ได้ ไม่เชื่อฟังคุณ และอาจจะทำให้เขากลายเป็น คนมีปัญหา ส ร้ า ง ปั ญ ห า ให้แก่ผู้อื่น

2.) ໂ ร ค ภั ย มาเยือนโดยไม่รู้ตัว แน่นอนว่าการมักมากใน ก.า ม ของคนผู้นี้ อาจทำให้ มีเปอร์เซนต์สูงในการ เสี่ย ง ติดต่อ โ รคเกี่ยวกับ เ พ ศ และอาจจะมีໂรคที่เกี่ยวกับความเครียด

เพราะต้องหาวิธีปิดบังสามีหรือภร ร ย าของคุณ และคนรอบข้างไม่ให้รู้เรื่องไม่ดีเหล่านี้

3.) ชีวิตไม่เจริญรุ่งเรือง ในยามที่คนผู้นี้มีปัญหา จะไร้ซึ่งคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเจือจุน หรือแย่กว่านั้นอาจโ ดน ห ลอกเงินแล้วห นีหา ย การพูดจาสำ หรับคนผู้นี้ก็จะหาความน่าเชื่อถือไม่เจอ

ຫน้าที่การงานก็จะดิ่งลงเ ห ว เจ้านาย ห รือลูกน้อง ก็จะ ห มดศรัทธาไปโดยปริยาย

4.) พลัดพรากจากคนที่รักจริง ความห ลอกลวง ไร้ซึ่งความจริงใจของของคนผู้นี้ มิใช่เพียงแค่ภรรยา-สามี ห รือลูกๆ เท่านั้น ที่ถอยห่าง คนที่จริงใจกับคนผู้นี้ก็ไม่มีอีกเช่นกัน จะต้องทนทุกข์กับความเหงาเดียวดาย

แม้ในช่วงที่ต้องการคนดูแล ก็จะมองไม่เห็นใครเล ย แม้แต่คนเดียว

5.) อาจถูกลอบ ป อ ง ร้ า ย แน่นอนว่าอุปนิสัยของคนผู้นี้ ชอบຫลบซ่อนໂกหก และการแอบมีคนอื่นนี้ อาจจะสร้างความ โ ก ร ธ เ คื อ ง ให้แก่ใคร ห ลายคนรอบตัวคุณ ซึ่งเค้าอาจจะทนไม่ไหว

ในพฤติกรร มอาจเกิดการกระทำที่ ขาดสติ ต่อตัวคุณก็เป็นได้ บทเรียกจิตสำนึก ท่องให้ขึ้นใจก่อนคิดจะนอกใจ

1. ถามตนเองว่าพร้อมที่จะรับผลที่จะตามมาไหวไหม

2. ถามตนเองว่าพร้อมจะยอมรับผลที่เกิดขึ้นได้ ห รือไม่

3. ถามตนเองว่ามั่นใจ ห รือไม่ว่าคุณจะควบคุมสถานการณ์ได้

4. ถามตนเองว่าพร้อม ห รือไม่ ถ้าลูกเ.มียรู้ แล้วทิ้งคุณไป อยู่โดยไม่มีพวกเขาได้ไหม

5. ถามตนเองว่าพร้อม ห รือไม่ที่จะทำชื่อเสียงความดีและเกียรติยศของตนเองที่

สะสมมาตลอดชีวิตเพื่อทำสิ่งนี้ ห รือไม่

อัพเดทเมื่อ 16 กันยายน 2020 เข้าดู 16 ครั้ง
เลขเด็ด ล่าสุด