วันนี้ อาทิตย์ / 13 มิถุนายน 2021

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรประชาชน วันนี้เงินเข้า 1,000 บ.

Sponsored Ad

วันศุกร์ที่ 21 พ.ค.2564 กลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและกลุ่มบัตรประชาชน รอรับได้เลย 1,000 บาท

เราชนะ
กลุ่มแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” จะได้รับเงินเยียวยาโอนเข้าวันพฤหัสบดี

– เงินเข้งวดแรก : วันพฤหัสบดีที่ 20 พ.ค. 64
– เงินเข้างวดสอง : วันพฤหัสบดีที่ 27 พ.ค. 64


เราชนะ
กลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและกลุ่มบัตรประชาชน ทั้ง 2 กลุ่ม จะได้รับโอนวันศุกร์

– เงินเข้างวดแรก : วันศุกร์ที่ 21 พ.ค. 64
– เงินเข้างวดสอง : วันศุกร์ที่ 28 พ.ค. 64

ม.33 เรารักกัน
สำหรับโครงการ ม.33 เรารักกัน โอนเงินเข้าแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” จะได้รับเงินทุกวันจันทร์

– เงินเข้างวดแรก : วันจันทร์ที่ 24 พ.ค. 64
– เงินเข้างวดสอง : วันจันทร์ที่ 31 พ.ค. 64

อัพเดทเมื่อ 20 พฤษภาคม 2021 เข้าดู 3,569 ครั้ง
Sponsored Ad