รายการเงินเข้า เดือนสิงหาคม 2564

ข่าวดีมาเเล้ว สำหรับ เงินบัตรคนจนรอบใหม่ ล่าสุดเงินเข้าเเล้ว

บัตรสวัสดิการเเห่งรัฐบัตรคนจนเดือนสิงหาคม 2564 กรมบัญชีกลาง ภายใต้สังกัดกระทรวงการคลัง พร้อมโอนเงินประจำเดือน

จากกรณีที คณะรัฐมนตรี หรือ ครม. อนุมัติมาตรการช่วยเหลือให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการเเห่งรัฐบัตรคนจน จำนวน 13.9 ล้านคน

ได้ค่าใช้จ่ายเป็นประจำทุกเดือน สำหรับความคืบหน้าบัตรสวัสดิการเเห่งรัฐบัตรคนจน เดือนสิงหาคมนั้น กรมบัญชีกลาง

ในสังกัดกระทรวงการคลัง พร้อมโอนเงินเยียวย าประจำเดือนสิงหาคม 2564

บัตรสวัสดิการเเห่งรัฐบัตรคนจน เดือนสิงหาคม 64 ใช้ได้ 7 รายการ

วันที่ 1 สิงหาคม

รายการที่ 1

รายการซื้อของกินของใช้จำนวน 200 หรือ 300 บาท ใช้ได้เฉพาะร้านค้าประชารัฐเท่านั้น
คนละ 200 บาทต่อเดือน สำหรับผู้ที่มีรายได้ 30,000 บาทต่อปี เเต่ไม่เกิน 100,000 บาท
คนละ 300 บาทต่อเดือน เเบ่งตามเกณฑ์รายได้ ผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี

ต้องใช้จ่ายให้หมดทุกๆเดือนไม่สบทมเดือนถัดไป

รายการที่ 2.

เงินเยียวย าพิเศษช่วยเหลือบัตรสวัสดิการทั่วประเทศได้คนละ 200 บาท ใช้ซื้อสินค้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการเเห่งรัฐ หรือ ร้านค้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 3 ไปใช้สิทธิยื่นบัตรเเละสเเกน ณ ตอนนี้ เงินเหลือเท่าไหร่ เงินซื้อสองมีสองส่วน
วันที่ 1 ก.ค. 64 จำนวน 200 บาท
วันที่ 1 ส.ค.64 จำนวน 200 บาท
วันที่ 1 ก.ย.64 จำนวน 200 บาท

วันที่ 1 ต.ค.64 จำนวน 200 บาท
วันที่ 1 พ.ย64 จำนวน 200 บาท
วันที่ 1 ธ.ค.64 จำนวน 200 บาท

รายการที่ 3.

เงินเช่วยเหลือค่าเดินทางรถโดยสารสารณะคนละ 500 บาท รถเมล์ รถไฟฟ้า เเล รถไฟฟ้าใต้ดิน

รายการที่ 4.

ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 45 บาท ได้รับ 45 บาทต่อ 3 เดือน ซึ่งต้องนำไปใช้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการประชารัฐเท่านั้น
วันที่ 18 สิงหาคม

รายการที่ 5.

ช่วยเหลือค่าไฟฟ้า 230 บาทหนึ่งครัวเรือนได้หนึ่งสิทธิ
เงื่อนไข ครม.ได้มีมติเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 เห็นชอบการขยายเวลามาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าโดยใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือนติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน

ให้ใช้สิทธิค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบัน เเต่หากใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือนให้ใช้สิทธิตามมาตรการนี้ในวงเงิน 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

กรณีที่ใช้เกินวงเงินที่กำหนด ผู้มีบัตรฯ เป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมดพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี เเละสมุทรปราการ

รายการที่ 6.

ค่าน้ำประปา จำนวน 100 บาท
การประปานครหลวง ได้บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเเก่ผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการเเห่งรัฐกว่า 13.9 ล้านคน หรือประมาณ 8 ล้านครัวเรือน โดยมีเงื่อนไข ดังนี้


1. เป็นผู้มีสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการเเห่งรัฐ (1 ครัวเรือน ใช้ได้เพียง 1 สิทธิ์ เท่านั้น)
2. ใบเเจ้งค่าน้ำที่ได้รับสิทธิ์ คือ ใบเเจ้งค่าน้ำเดือนพฤศจิกายน 2563 – ตุลาคม 2564 (รวมระยะเวลา 12 เดือน)
3. มียอดเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องชำระทั้งสิ้นไม่เกิน 100 บาท ต่อ 1 ทะเบียนผู้ใช้น้ำ ต่อเดือนหากเดือนใดมียอดเกิน 100 บาท จะไม่สามารถรับสิทธิ์ดังกล่าวในเดือนนั้นได้ เเละต้องชำระเองเต็มจำนวน
4. สิทธิ์นี้ไม่ครอบคลุมสำหรับผู้ใช้น้ำในหอพักหรือคอนโดมิเนียม
5. ชำระค่าน้ำตามปกติผ่านช่องทางต่าง ๆ ของ กปน. เเละจะได้รับการโอนเงินคืนผ่านบัตรสวัสดิการเเห่งรัฐตามยอดชำระจริงในกลางเดือนถัดไป


เงินช่วยเหลือพิเศษสำหรับบัตรสวัสดิการเเห่งรัฐผู้พิการ 200 บาท โอนให้ประมาณวันที่ 22 สิงหาคม กดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ กฎที่ตู้ เอทีเอ็ม ธนาคารกรุงไทย

หมายเหตุ: กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง โอนเงินวันเเรกให้ผู้ถือบัตรตั้งเเต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564.

ที่มา: กรมบัญชีกลาง

Post Views:
324