สินเชื่อ มณีทันใจ ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน สมัครง่าย ผ่านแอป SCB EASY วงเงินสูงสุด 10,000 – 300,000 บาท

สินเชื่อ มณีทันใจ เป็นสินเชื่ิอ เงืนให้กู้ยืม สำหรับลูกค้าที่มีการเดินบัญชีผ่านธนาคารไทยพาณิชย์
เป็นสินเชื่อที่ ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก และชำระคืนเป็นงวดรายเดือน
โดยเป็นสินเชื่อที่นำเสนอให้แก่ลูกค้าที่มีการเดินบัญชีผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน เมื่อวงเงินกู้รวมของสินเชื่อมารวมกับวงเงินอเนกประสงค์ และวงเงินกู้ไม่มีหลักประกันอื่น ๆต้องไม่เกินข้อกำหนดในการพิจารณา

ลูกค้าที่ได้รับข้อเสนอสินเชื่อมณีทันใจ จะได้รับสื่อประชาสัมพันธ์นี้ จากทางธนาคาร

4 ขั้นตอนวิธีสมัคร แอป เงินกู้ สินเชื่อมณีทันใจ เพื่อธุรกิจ” ผ่าน แอป SCB EASY อนุมัติไว รู้ผลทันที วงเงินสูงสุด 300,000 บาท ผ่อนยาวนานถึง 36 เดือน ผ่อนเพียงเดือนละ 340 บาท…
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ ได้ร่วมมือกับ บริษัท ชิปป๊อป จำกัด (SHIPPOP) ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ครบวงจร ที่เชื่อมต่อระบบ
การขนส่งสินค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ได้จัดแคมเปญ SHIPPOP Digital Lending เพื่อสนับสนุนแหล่งเงินกู้
ในการดำเนินธุรกิจให้ผู้ประกอบการโซเชียลคอมเมิร์ซ ลดข้อจำกัดการเข้าถึง เงินให้กู้ยืม จากสถาบัน

ด้านการเงิน สินเชื่อ มณีทันใจ เพื่อธุรกิจ วงเงินอนุมัติสูงสุด 300,000 บาท ระยะเวลาในการผ่อนชำระยาวนาน สูงสุดถึง 36 เดือน ผ่อน เฉลี่ยเพียงหมื่นละ 340 บาท ต่อเดือน โดยไม่ต้องใช้บุคคลค้ำประกัน หรือ หลักทรัพย์ค้ำประกัน และไม่ต้องส่งเอกสาร
ธนาคาร ไทยพาณิชย์”ได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ ที่อยู่บนแพลตฟอร์มถึง 30,000 ราย
สามารถขอสินเชื่อ เงินให้กู้ยืม มณีทันใจ ได้อย่างสะดวก และสามารถเข้าร่วมโครงการได้

แคมเปญ ได้ง่ายๆ กับสินเชื่อ มณีทันใจ เพียงแค่ลงทะเบียนผ่าน แอป SHIPPOP มาแล้วเวลาไม่น้อยไปกว่า 6 เดือน
และ มีการเดินบัญชีผ่านธนาคารไทยพาณิชย์”อย่างต่อเนื่องในรอบ 3 เดือนให้หลังเท่านั้น…

วิธีสมัคร สินเชื่อ มณีทันใจ เพื่อธุรกิจ เพื่อร้านค้าออนไลน์ มีด้วยกัน 4 ขั้นตอนดังนี้…

(1.) ลงทะเบียนสินเชื่อได้ที่ https://www.shippop.com/scb-loan/social-landingpage
(2.) ธนาคารจะดำเนินการพิจารณา“สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม” มณีทันใจ”ภายใน 5 วันทำการ หลังจากได้รับข้อมูลครบถ้วนจากบริษัท
(3.) ธนาคารจะแจ้งผล“สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม” มณีทันใจ”การพิจารณาผ่านทาง SCB LINE Connect และ แอป”พลิเคชัน SCB EASY
(4.) ลูกค้ากดยืนยันการขอ“สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม” มณีทันใจ” และ รับเงินผ่านแอป”พลิเคชัน SCB EASY

ข้อดีของ สินเชื่อ มณีทันใจ

1. วงเงิน“สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม” มณีทันใจ”อนุมัติสูงสุดถึง 300,000 บาท
2. ผ่อนชำระสินเชื่อ เงินให้กู้ยืม” มณีทันใจ”นานสูงสุดถึง 36 เดือน
3. สมัครง่ายๆๆผ่านแอป” SCB EASY
4. รู้ผลอนุมัติสินเชื่อ เงินให้กู้ยืม” มณีทันใจ”เร็วทันใจ
5. ไม่ต้องส่งเอกสารขอสินเชื่อ เงินให้กู้ยืม” มณีทันใจ”เพิ่มเติม
6. ไม่ต้องใช้ บุคคลค้ำประกัน หรือ หลักทรัพย์ค้ำประกัน

ข้อกำหนดสินเชื่อ มณีทันใจ และ เงื่อนไขสินเชื่อเงินกู้

1. ผู้สมัคร สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม” มณีทันใจ”ต้องเป็นผู้มีอายุครบ 20 ปี ถึงอายุ 65 ปี อายุผู้กู้สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม” มณีทันใจ”ร่วมกับ
ระยะเวลาการผ่อนชำระจะต้องไม่เกินอายุ 65 ปี
2. ลูกค้าจะต้องลงทะเบียนกับ แอป”Shippop มาแล้วไม่ต่ำไปกว่า 6 เดือน และ มีรายการเงินเข้าขั้นต่ำเดือนละ 10,000 บาท
ต่อเนื่องทุกๆเดือนในรอบ 3 เดือนย้อนหลัง
3. ลูกค้าจะต้องมีบัญชีเงินฝากกับทางธนาคาร ไทยพาณิชย์” โดยสามารถเปิดบัญชี SCB ออนไลน์ได้และ จะต้องผ่านการยืนยันตัวตนที่ 7-11 หรือ ยืนยันตัวตนที่ตู้ ATM ของธนาคารก่อน
4. วงเงินสินเชื่อ มณีทันใจ ไม่มีบุคคลค้ำประกัน หรือ หลักทรัพย์ค้ำประกัน 10,000 /300,000 บาท ต่อราย
5. สามารถผ่อนชำระยาวนาน 12 ถึง 36 เดือน
6. อัตราดอกเบี้ยคิดเป็น MRR+7% และ ค่าธรรมเนียมการให้สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม” มณีทันใจ 3% ของวงเงินที่ลูกค้าได้รับการอนุมัติ โดยอัตรา ดอกเบี้ย และ ค่าธรรมเนียมเป็นไปตามประกาศของทางธนาคาร
7. หลักเกณฑ์อนุมัติสินเชื่อ เงินให้กู้ยืม” มณีทันใจ”เป็นไปตามที่ทางธนาคารกำหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ “SCB SME Call Center เบอร์ 02-722-2222
ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา