วันนี้ อังคาร / 3 พฤศจิกายน 2020

แอลกอฮอล์

การดื่มเหล้านอกจากจะเมาค้างแล้ว จะส่งผลต่อสุขภาพของตัวคุณ

การสังสรรค์กับเพื่อนสำหรับนักดื่มนั้นคงเป็นเรื่องควบคู่กันไปกับอาการเมาค้างถ้าหากเราดื่มมากเกินไป ซึ่งจะเป็นโทษอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของคุณ  สำหรับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะมีผลต่อสมองของคุณและยังส่งผลให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายและเนื้อเยื่ออื่น ๆได้รับผลกระทบไปด้วย แอลกอฮอล์เป็นส่วนหนึ่ง ที่ช่วยให้เราเข้าสู่สังคมเพื่อน แต่การดื่มมากเกินไปในโอกาสต่างๆก็จะมีผลกระทบร้ายแรงต่อสุขภาพของเรา และรวมไปถึงอาจจะเกิด​​เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ถ้าหากเราขับขี่รถ ปัจจุบันปัญหาที่ร้ายแรงที่เกิดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะเข้าไปทำลายอวัยวะต่างๆของร่างกายเรา และจำทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายนำไปสู่​​การเกิดโรคมะเร็งได้อีกด้วย เช่นการสูบบุหรี่ ควบเครื่องดื่มคู่ไปกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เรามาดูผลกระทบต่อการดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์กันครับ 1.ผลต่อสมอง โครงสร้างของสมองที่มีความซับซ้อน จะมีระบบเส้นประสาทมากมายรวมไปถึงการควบคุมและการสั่งการของร่างกายเราด้วย ซึ่งระบบสมองจะถูกสั่งงานจาก เซลล์ประสาทเล็ก ๆ หรือที่เรียกว่า เซลล์ประสาทในสมอง จะแปลข้อมูลเป็นสัญญาณไฟฟ้าและเคมีสมองสามารถไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะเข้าไปลดการตอบสนองของร่างกายของคุณและความรู้สึกของคุณรวมไปถึงอารมณ์ และถ้าหากดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ติดต่อกันเป็นเวลานาน อาจจะส่งผลให้เกิดอาการสมองเสื่อมได้ 2.ผลต่อการเต้นของหัวใจ

ความรู้สุขภาพ